Liên hệ

Bản đồ chỉ dẫn đường đến Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang

 

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang

số 52 phố Trường Lâm – phường Đức Giang – quận Long Biên – TP. Hà Nội
84-4-37163228
84-4-37152538
http://ducgianghospital.vn


Lưu trữ